Inhoudsopgave

Voorwoord.   

Hernieuwde bekering tot de God van Israël

1 Inderdaad geen vervangingsleer meer, maar wie zijn wij dan?

Schaamte bedekt ons gelaat.

Tent van Sem gekraakt.

De Gemeente is niet pas met Pinksteren geboren.

Worden wij in Galaten 6 dan niet het Israël van God genoemd?

Medeburgers, medeleden, mede-erfgenamen.

Hoe ziet u dan de Israëlvisie van J. E. van den Brink?

Met het nieuwe verbond is toch het oude voor verouderd verklaard?

Verschillende Verbonden.

2 Gods plan met Israël én de volkeren.

Doel Romeinenbrief.

De christelijke gemeente vervangt het volk niet.

Deze aanwezigen waren allen Joden.

Vergelijk wat hier gebeurde (het Nieuwe) met het Oude.

Het Geheimenis van het Evangelie.

Moeten we nu van één of twee volken van God spreken?

Nogmaals: de christelijke gemeente vervangt het volk niet!

3 Geen tweewegenleer voor ons behoud, doch wel twee gestalten naar hetzelfde doel van het Koninkrijk van God.

Israël gedeeltelijk verblind.

Ontknoping.

Heimholung Jesu.

Tweewegenleer.

Twee Huizen.

Joden die Jesjoea belijden.

Comité Gemeentehulp Israël

Stichting steun Messias belijdende Joden.

4 Wel herbouw van de vervallen soeka van David, doch geen besnijdenis voor de gojiem.

5 Besluit concilie te Jeruzalem voor ons uit de volkeren: breek met afgoderij.

Keizer Constantijn de Grote.

Christendom.

Toward Jerusalem Council Twee.

6 Nieuwe Verbond heft de blijvende geldigheid van de Thora niet op, doch vernieuwt haar juist.

Grootste deficiëntie van de christelijke theologie.

Is de wet aan het kruis genageld?

Is de Thora echt eeuwig bindend?

Het probleem met de mondelinge overlevering.

Tenslotte: de Jood en zijn Thora.

7 Pas op voor de valkuilen van wetticisme, judaïsme en antizionisme.

Blind oog en kritiekloos?

Joods antizionisme.

8 Onopgeefbaar verbonden: wie aan Israël komt, komt aan de kerk.

Hendrikus Berkhof: een Eusebius tegen Hitler.

Het Centrum voor Israëlstudies.

De gereformeerde gezindte.

Yachad.

Tijd van Elia.

9 JHWH heeft in Zijn agenda op gezette tijden een afspraak met ons.

Waarom vieren we Pasen en geen Pesach?

Eigenlijk gedenken wij met ‘Goede vrijdag’ Pesach en met ‘Pasen’ de Dag van de beweeggarve.

De najaarsfeesten en hun profetische betekenis.

Waarom vasten wij als gemeente niet tijdens de Grote Verzoendag en vieren wij geen Dag van de Bazuin en Loofhuttenfeest?

Waarom vieren we eigenlijk kerstfeest en waarom op 25 december?

Terug van zondag naar zaterdag? Het gelijk van de Zevendedags Adventisten en Baptisten.

Hemelse voedselbank.

The Truth about Food.

10 Gevolgen van de bedelingenleer en nieuwe inzichten.

Wake Up, Gods profetische kalender in tijdslijnen en feesten.

Jezus, Israël en de Kerk.

11 Christenzionisme nader beoordeeld.

Christian Zionism examined.

Lastige te definiëren en eigenlijk onbruikbare term.

Voorlopers van het christenzionisme.

Modern (politiek) zionisme.

Joods antizionisme.

Antizionistische propaganda: Protocollen van de Wijzen van Zion.

Nederlands Hervormde kerk: eerste kerkgenootschap dat zich uitspreekt over Israël.

Christenen voor Israël.

Oprichting Internationaal Christelijke Ambassade in Jerusalem (ICAJ).

Christenzionisme krijgt zijn nieuwe betekenis en duiding.

Jeruzalem-verklaring over christenzionisme door Palestijnse christenen.

Christenzionisme en de bedelingenleer.

Defending Christian Zionism.

Vervullingsmodel en N.T. Wright.

Misplaatste christocentrische hermeneutiek.

Ingelijfd op de edele Olijfboom.

Near East Ministry (NEM).

PKN en christenzionisme.

Bijbels zionisme - Bijbelse onderbouwing van het belang van Israël.

12 De oprichting van de staat Israël en de terugkeer van Joden zijn vervulling van profetie!

Het Beloofde Land in het Nieuwe Testament.

Het Beloofde land?

13 Het Palestijnse drama: Door de ogen van mijn vijand.

14 Ismaël, Arabieren en Palestijnen.

Palestijnen.

Hoop voor Ishmaël en zijn zonen.

Verzoening Jakob en Ezau.

15 Oude Testament is een dubbel foute term en heeft een onjuiste indeling.

Tora/Choemasj/Pentateuch (vijf boeken van Mozes).

Newie’iem/Profeten.

Ketoewiem/Geschriften.

Deuterocanonieke boeken.

Korte typering deuterocanonieke boeken.

Alleen canoniek in de Ethiopisch-orthodoxe kerk.

Nieuwe bijbeluitgave.

In gesprek met (Nederlandse) theologen over Kerk en Israël.

Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976).

Frans Breukelman (1916-1993).

Hendrikus Berkhof (1914-1995): Israël een mislukte proeftuin?

Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002).

De noodzaak van een Evangelische halacha.

Johan M. Snoek (1920-2012).

Geert H. Cohen Stuart.

Henk Vreekamp (1943>).

De verborgen achtergronden van het Arabisch-Israëlische conflict.

Chronologisch verzicht vanaf de Emancipatie van de Joden onder Napoleon.

Verdelingsplan.

Israël eindelijk onafhankelijk, maar tegen welke prijs?

Jom Kippoeroorlog.

Epiloog.

Een theologische stellingname.

Israëlfreaks.

Mensen die Israël doodknuffelen.

De tweede stem is die van Shlomo Hizak.

Wat denkt een Jood werkelijk, wanneer je zegt: “Ik heb je lief”