Op 12 maart 2011 heeft de VPE een verklaring van het Comité Gemeentehulp Israël (CGI) in ontvangst genomen aangaande Israël. Daarmee maakt zij duidelijk waar de VPE voor kiest als het gaat om de betekenis van het volk en het land Israël. Dit document is tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2011 door de leden onder applaus aanvaard en aangenomen.

Voor de inhoud zie: https://www.vpe.nl/paginas/israelverklaring.html